Bảng ngọc hỗ trợ Support dành cho những tướng hỗ trợ đường dưới, cùng với phần đa viên ngọc tái tổng hợp mang đến địa chỉ số đông tướng mạo đi Support chuyên dụng cả tank lẫn phép thuật. Những bảng ngọc tái tổng hợp chuyên dụng, nhằm mục đích hỗ trợ cho đều vị tướng tá đi hỗ trợ phát huy buổi tối đa sức khỏe của chính mình.


Alisttar

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổng hợp đến Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc bổ trợ cung ứng mang đến Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Bard khỏe khoắn nhất

*

Đã gồm bảng ngọc AD cho những xạ thủ mùa giải new này

Blitzcrank

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Braum

*

Brand

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Brand đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc hỗ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc bổ trợ đến Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc bổ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ cung cấp cho Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Leona

*

Malphite

Bảng ngọc hỗ trợ đến Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc bổ trợ Support Morgamãng cầu bạo dạn nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Nami

*

Poppy

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Poppy

*

Những bảng ngọc Top mạnh mẽ nhất nhằm bằng hữu tsay đắm khảo

Pyke

Bảng ngọc bổ trợ đến Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc bổ trợ mang lại Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Sona

*

Soraka

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Soraka

*

Sett

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ cho Taric

*

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc bổ trợ Support Zilean chuẩn chỉnh nhất

*

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra hay dùng

*

Bảng ngọc bổ trợ Support dành riêng cho các tướng mạo, siêng đi cung cấp cho xạ thủ làm việc đường bên dưới mạnh mẽ nhất để rất nhiều bạn hoàn toàn có thể dùng làm leo Rank xếp hạng.