Là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, võ công Thiếu Lâm rất cao, nếu như luyện mang lại địa điểm đến chốn cũng hoàn toàn có thể ra bên ngoài khai môn lập phái. Nhưng Thiếu Lâm phật môn coi nhẹ hồng trần, tứ đọng đại giai không nên ko tranh ma chấp. Trang bị của Thiếu Lâm chẳng qua cũng chỉ gồm cái brand name, lai kế hoạch ko cụ thể, chủ yếu chỉ cần người sử dụng những thiết bị máy chính là ai.

Cách chế tạo sản phẩm công nghệ Hoàng Kim Môn Phái:coi đưa ra tiết

Cách phân tung máy Hoàng Kyên ổn Môn Phái:xem chi tiết

Các cỗ trang bị Hoàng Klặng Môn Phái Thiếu Lâm:

Sở lắp thêm Tđọng Không:

*

*

*

*

*

Bộ lắp thêm Mộng Long:

*

*

*

*

*

Sở thiết bị Phục Ma:

*

*

*

*

*


Võ Lâm Hoài NiệmKính Bút!

Bản quyền ©2019 Phát hành tốt nhất tại: Võ Lâm Hoài Niệm