Tự học Photoshop đã là một một việc khó rồi, nhưng để thao tác thành thạo những câu lệnh phức tạp, toàn là ngôn ngữ tiếng Anh thì lại càng khó khăn hơn.

Đối với các bạn không sử dụng thành thạo ngoại ngữ thì việc này quả thực đúng là một cực hình