MapViên Thuật-Huỳnh Dương: Trang bị Hải Tặc opt 20Map Mạnh Hoạch: Ứng Long opt 40Map Biên Cương-Tây Khương: Chúc Âm opt 40MapGia Cát Đản-Thọ Xuân: Đá 140MapTư Mã Nghệ: Đá 150Map:Kỳ Binh-Lữ Bố: Đá 160Map Đổng Doãn: Thành tựu opt 180 đồ dùng Thần HoàngMapKinc Châu Cổ-Quan Vũ: 100 (Ma Ngục-U Minh-Băng Sương)MapMa Vương Giáng Lâm: 5 (Tuyết Liên-Linh Chi-Hà Thủ Ô)Thành tựu những maps Hải Tặc: Vàng

☘ Quân đoàn: Đổng Doãn-Thiên Tdiệt farm Hộp Nguyên ổn Liệu (Xác suất: Ng liệu up Tướng,Ngọc Cam,Chiến Tích)