Khi thành nhà phải đạt đẳng cấp và sang trọng 75 trsinh hoạt lên, hệ thống game Ngọa Long đang tự động mở Tháp Thí Luyện.Bạn đã xem: Tương cuối chiêu tháp thí luyện nước ngụy
Bạn đang xem: Tướng tháp thí luyện ngụy

*

Khi vào Tháp Thí Luyện, các thành nhà bước đầu lựa chọn tầng để thừa.


*Xem thêm: Cách Chỉnh Full Màn Hình Warcraft Win 10, Cách Làm Full Màn Hình Khi Choi Game Warcraft

Đây là list toàn cục những võ tướng tá nhận thấy trường đoản cú Tháp Thí Luyện nước Thục.

Số tầng Tướng Kỹ năng Chức Hồn tướng tá Thuộc tính Giá trị phát triển (sau các lần đưa sinh) Chỉ huy Võ Trí Chỉ huy Võ Trí
5 Trần Đăng Nhục Mạ Mưu thần 100 79 65 80 1.8 2 2.5
10 Trương Nghị Ám Sát Thống lĩnh 400 76 73 75 2.2 2.8 1.8
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Y Tịch Khích Lệ Mưu thần 1.500 56 44 73 2.3 1.9 1.8
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Triệu Quảng Tật Xung Hùng sư 3.000 78 81 53 2.8 2.2 1.8
20 Phan Phượng Tự Hủy Cnóng quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Thỏng Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Tưỡng Uyễn Cổn Thạch Quân sư 9.000 83 68 90 2.4 2.2 3
33 Hoàng Nguyệt Anh Ám Tế Quân sư 11.500 60 41 94 2 2 2.5
38 Khương Duy Ngự Giáp Quân sư 13.000 85 89 92 2.8 1.9 2.6
43 Mã Tốc Hống Viêm Trí tướng 15.000 64 65 89 1.5 1.7 3
48 Sa Ma Kha Cuồng Bạo Hùng sư 18.000 80 89 55 2 2.6 1.8
53 Mã Vnạp năng lượng Lộc Phi Xạ Chiến tướng 22.000 80 91 59 2.4 2.2 2.3
58 Trương Phi Nộ Sát Tiên phong 28.000 83 98 45 2.3 3 1.6
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Bàng Thống Tử Điện Quân sư 48.000 80 45 98 2.1 1.9 2.9
68 Triệu Vân Đan Kỵ Tiên phong 60.000 88 96 78 2.3 2.6 1.8
73 Mã Siêu Phá Quân Hùng sư 80.000 91 97 56 2.4 2.6 1.8
78 Quan Vũ Yến Nguyệt Hùng sư 100.000 93 97 77 2.2 2.7 2.1
83 Gia Cát Lượng Đông Phong Quân sư 120.000 92 53 100 2.9 2 3